Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Mu HN Xưa Trực tuyến
Thông tin máy chủ 136
Thông tin máy chủ
Thông tin chung
Phiên bản Season 6.9
Kinh nghiệm x5000
Drop 20%
Master Experience 500x
Loại Reset in game
Loại Reset in game
Drop Lông Vũ 0.1%
Max Master 0 điểm
GHRS 20 lần

Commands

/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/change Làm nhiệm vụ cho nhân vật.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.
/classe [class] Đổi giới tính Lưu ý: /remaster trước khi đổi giới tính
/attack Tự động train
/offattack Tự động đánh không cần online
/zen [9999999] Lệnh xin zen

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.9
Experience:5000x
Drop:20%
Tài khoản445
Nhân vật765
Guilds11
Trực tuyến136

Top Resets+

Nhân VậtReset
XxL0rdxX480
GodWarRF480
BOSS480
FeNixwater480
LanhHuyet480
MEDIA all media